Filstruktur Och Projekt

Alla ändringar som du gör i filen överförs automatiskt till iCloud Drive när du är online igen. Filerna App.config samt Program.cs har vi redan nämnt. Som vi kan se är själva projektet också en fil med ändelsen .csproj. Beroende på om man gjort några inställningar för projektet så kan man ha en .csproj.user-fil också. Denna […]